พาวเมด

เมดิคัล คลินิก

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบองค์รวม

Nature For Better Life

Our
Services

กัญชาทางการแพทย์

พาวเมดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคแผนปัจจุบัน และผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์” จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถเป็นผู้สั่งใช้ หรือจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ประสบการณ์สูง มีความเข้าใจผู้ป่วย และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย พาวเมด ให้คําปรึกษาในการใช้การแพทย์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ทําให้การชะลอวัยเกิดขึ้นทุกส่วนของร่างกาย

ตรวจสุขภาพ Metabolic Control

การเจาะเลือดเพื่อตรวจ Renal Function, Liver Function, Lipid, Glucose 15 รายการ รู้ผลภายใน 15 นาที

Our Team

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม
และเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์, กรมการแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึม, โภชนบําบัด

นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

เสียงจากผู้ใช้บริการ

บทความสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อย

พาวเมด (POW MED) คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบองค์รวม (holistic) ผสานการใช้เทคโนโลยีการตรวจโรคแผนปัจจุบันที่ทันสมัย และเสริมด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดและสารสกัดกัญชา เพื่อป้องกัน รักษา และฟื้นฟูจากอาการเจ็บปวดทรมาน โดยพาวเมดมีทีมแพทย์เฉพาะทางแผนปัจจุบัน ทั้งอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ ดูแลโรคเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด ความดัน โภชนศาสตร์ โภชนบำบัด และเวชศาสตร์ชะลอวัย

ความพิเศษของคลินิกกัญชาโดยแพทย์เฉพาะทางแผนปัจจุบันของพาวเมด คือ เน้นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อลดการพึ่งพายาเคมี ทั้งพฤติกรรม ร่างกาย และจิตใจ จึงการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ไม่รีบเร่ง เปรียบเสมือนเป็นบัดดี้สุขภาพ ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของคุณทีมแพทย์ของพาวเมด (POW MED) คลินิกกัญชาทางการแพทย์เป็นทีมแพทย์เฉพาะทางแผนปัจจุบัน นำโดย

– นพ. ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรมและมีใบรับรองการสั่งใช้หรือจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์

– ศ. เกียรติคุณ นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม, โภชนบำบัด

– นพ. สุชาติ เลาบริพัตร แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยสารสกัดกัญชา มีงานวิจัยรองรับในการบรรเทาและรักษาโรคเสื่อมต่างๆ ได้หลายโรค อาทิ

 • กัญชารักษามะเร็ง : มีการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง พบว่าทั้งสาร THC และ CBD นั้น ช่วยในการรักษามะเร็งโดยสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ ช่วยลดการเจ็บปวดและลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ช่วยเพิ่มการอยากอาหาร และกัญชาช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นในผู้ป่วยมะเร็ง
 • กัญชารักษาเบาหวาน : กัญชามีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงได้ และสามารถรักษาแผลสด แผลหายยากจากเบาหวาน ให้แห้งและหายได้
 • กัญชารักษาอาการปวด กัญชาแก้ปวด : สาร CBD สามารถใช้ลดอาการปวดแบบฉับพลันและแบบเรื้อรัง โดยเฉพาะการใช้ CBD แก้ปวดเรื้อรังที่นับเป็นสาเหตุหลักของการใช้สารสกัดกัญชาในการลดอาการปวด และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ดีขึ้น
 • กัญชารักษาโรคอัลไซเมอร์ : มหาวิทยาลัยฟลอริดาได้ทดลองนำกัญชารักษาโรครักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากพบว่าสารเดลตา 9 มีความสามารถในการยับยั้งเซลล์เอเบตาโปรตีนไม่ให้ผลิตสารพิษ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการทำงานของไมโทคอนเดรียได้
 • กัญชาบรรเทาอาการพาร์กินสัน : เพราะในกัญชามีสารไฟโตแคนนาบินอยด์ หากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันใช้น้ำมันกัญชาวันละ 2-5 หยด จะช่วยลดสารโดพามีนที่มีผลต่อการอักเสบในสมอง ทำให้ระบบหลั่งสารสื่อประสาทให้ดีขึ้น
 • กัญชารักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำ : จากการศึกษาค้นพบว่ากัญชาสามารถบรรเทาอาการคัน บวม และลดการอักเสบของผู้ป่วยได้ถึง 86.4% ทั้งในโรคผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำและโรคผิวหนังอักเสบ
 • กัญชาแก้เครียด คลายความวิตกกังวล : จากประวัติการใช้กัญชารักษาโรคเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายในอดีตทำให้มีความเป็นไปได้ที่สารกลุ่มแคนนาบินอลน่าจะมีฤทธิ์คลายความวิตกกังวล จากรายงานทางคลินิกพบว่าการใช้สาร Fatty acid amide hydrolase inhibitors (FAAH inhibitors) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Endocannabinoids มีความสามารถในการลดอาการวิตกกังวลได้ ปัจจุบันสารหลายชนิดในกลุ่มนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิก

ตามประกาศข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้ คือบุคคลกลุ่มดังต่อไปนี้

 1. หญิงกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 2. ผู้มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา
 3. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคตับ, โรคไตที่รุนแรง
 4. ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 5. ผู้ป่วยโรคจิตเภท, โรคจิตจากสารเสพติด, โรคซึมเศร้า, โรคอารมณ์สองขั้ว
 6. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
 7. เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเพราะหากเสพติดจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองควรนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ เพื่อให้ทีมสุขภาพของเราสามารถจัดตารางนัดหมายแพทย์ให้ท่านได้สามารถมีเวลาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพของท่านกับแพทย์เฉพาะทางของพาวเมด (POW MED) คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้อย่างไม่รีบเร่ง

โดยท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 082-859-9441 หรือแอดไลน์ @powmedclinic (มี @ ด้านหน้า)