รักษาโรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ และ อาการปวดเมื่อย ด้วยสารสกัดกัญชา

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นมา กัญชาได้มีการปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 วงการแพทย์จึงได้เกิดนวัตกรรมใหม่มากมาย ที่นำกัญชามาเป็นทั้งยากัญชารักษาโรค ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมไปถึงเครื่องสำอาง ทั้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและการแพทย์สมัยใหม่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ผุดขึ้นทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการกลับสู่วิถีธรรมชาติ พึ่งสมุนไพรแทนยาเคมี แต่กัญชาที่ร่ำลือกันว่าดีนักหนาจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง

สรรพคุณของกัญชา และกัญชารักษาโรคอะไรบ้าง
สรรพสรรพคุณของกัญชารักษาโรคจากงานวิจัยที่ผ่านการเผยแพร่แล้ว สามารถรักษาอาการเหล่านี้

 1. ลดอาการปวด สาร CBD สามารถใช้ลดอาการปวดแบบฉับพลันและแบบเรื้อรัง โดยเฉพาะการใช้เพื่อระงับการปวดแบบเรื้อรังที่นับเป็นสาเหตุหลักของการใช้สารสกัดกัญชาในการลดอาการปวด และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้เพิ่มขึ้น
 2. ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน จากการได้รับเคมีบำบัด มีผลการวิจัยทางคลินิกยืนยันว่า Nabilone ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC มีประสิทธิภาพในการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้ดีกว่ายาบางชนิด
 3. ช่วยควบคุมอาการลมชัก จำนวนผู้ป่วยโรคลมชักคิดเป็น 1% ของประชากรโลก และพบว่าผู้ป่วย 20-30% ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้โดยใช้ยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ เมื่อให้ยากันชักร่วมกับการให้สาร CBD  พบว่า 37% ของผู้ป่วย ไม่เกิดอาการชักตลอดการศึกษา และอีก 37% มีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นคือทำให้เกิดอาการง่วงนอน 
 4. ลดอาการปลอกประสาทเสื่อม ซึ่งมักเกิดร่วมกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งจะทำให้ เกิดอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดแบบเรื้อรัง พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาที่มีส่วนผสมของสาร THC และสาร CBD สามารถช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้ รวมถึงในการทดสอบทางคลินิกยังไม่พบอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง
 5. คลายความวิตกกังวล จากประวัติการใช้กัญชารักษาโรคเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายในอดีตทำให้มีความเป็นไปได้ที่สารกลุ่มแคนนาบินอลน่าจะมีฤทธิ์คลายความวิตกกังวล จากรายงานทางคลินิกพบว่าการใช้สาร Fatty acid amide hydrolase inhibitors (FAAH inhibitors) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Endocannabinoids มีความสามารถในการลดอาการวิตกกังวลได้ ปัจจุบันสารหลายชนิดในกลุ่มนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิก
 1. ป้องกันและรักษาอาการสมองฝ่อ จากผลการวิจัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พบความเป็นไปได้ในการใช้สารกลุ่ม Acid Cannabinoids และ Endocannabinoids ในการรักษาความผิดปกติทางสมอง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจน แต่มีสารหลายชนิดทั้งในกลุ่ม CB1/CB2 Agonist/Antagonist และ Endocannabinoids ที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิก
 2. การรักษามะเร็ง ในปี ค.ศ. 1975 มีนักวิจัยกลุ่มแรกที่รายงานว่าสาร THC สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดและยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกมะเร็งในหนูทดลองได้ หลังจากนั้นได้มีการวิจัยเพิ่มและพบว่าสารหลายชนิดในกลุ่ม Cannabinoids (THC, CBD) สามารถต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ได้ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ซึ่งปัจจุบันสารในกลุ่มนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าการให้สาร Cannabinoids ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด Temozolomide สามารถช่วยลดการเติบโตของเนื้องอกสมองได้อย่างดี 
 3. ลดความดันในตาของผู้ป่วยต้อหิน สามารถลดความดันในลูกตาของผู้ป่วยต้อหินได้ แต่เป็นการออกฤทธิ์ในระยะสั้น 2-3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามพบว่ายานี้ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ในระหว่างใช้ จึงต้องมีการทดลองเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด
 4. เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ ผลการวิจัยพบว่าสาร THC นั้นสามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ เมื่อมีการทดลองใช้ทางคลินิกเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ 
 5. รักษาโรคอัลไซเมอร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดาได้ทดลองนำกัญชารักษาโรครักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากพบว่าสารเดลตา 9 มีความสามารถในการยับยั้งเซลล์เอเบตาโปรตีนไม่ให้ผลิตสารพิษ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการทำงานของไมโทคอนเดรียได้
 6. รักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำ จากการศึกษาค้นพบว่ากัญชาสามารถบรรเทาอาการคัน บวม และลดการอักเสบของผู้ป่วยได้ถึง 86.4% ทั้งในโรคผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำและโรคผิวหนังอักเสบ
 7. บรรเทาอาการพาร์กินสัน เพราะในกัญชามีสารไฟโตแคนนาบินอยด์ หากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันใช้น้ำมันกัญชาวันละ 2-5 หยด จะช่วยลดสารโดพามีนที่มีผลต่อการอักเสบในสมอง ทำให้ระบบหลั่งสารสื่อประสาทให้ดีขึ้น

และการใช้กัญชารักษาโรคทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งจากงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ทั้งสาร CBD และสาร THC นั้นมีมากมายและยังคงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากเรายังเป็นคนที่แข็งแรง ไม่ป่วยหรือมีโรคประจำตัว ก็สามารถใช้กัญชาช่วยสนับสนุนให้มีผลดีต่อสุขภาพได้ เพราะกัญชามีฤทธิ์ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยผ่อนคลาย ทำให้อารมณ์ดีมากขึ้น นอนหลับง่าย ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง ต่อต้านอาการซึมเศร้า และยับยั้งเซลล์มะเร็ง

ทั้งหมดนี้ก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เพราะการรักษาแต่ละอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคน การใช้กัญชารักษาโรคจึงควรอยู่ภายใต้การกับกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จึงจะเห็นผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ต้องการนั่นเอง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจกัญชาทางการแพทย์เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ปรึกษาทีมสุขภาพของ POW MED คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โทร. 082-859-9441
หรือแอดไลน์ @powmedclinic (มี @ ด้านหน้า)

อ้างอิงที่มา :

เว็บไซต์เมดไทย บทความกัญชา
https://medthai.com/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลกัญชากับการรักษาโรคhttps://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/453/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2

บทความ เเละ สาระน่ารู้

ประโยชน์จากกัญชา และ กัญชง สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษ

อ่านต่อ »

นพ.สุชาติ​ เลาบริพัตร​ แพทย์​ผู้เชี่ยวชาญ​เวชศาสตร์​ป้องกัน​และเวชศาสตร์​ชะลอวัย

โลกสมัยใหม่คนอายุยืน​ขึ้น​ มีอายุขัยเฉลี่ยในปัจจุบัน​เกิน​ 80 ปี​ เพราะ​ระบบ​ต่างๆ​ ดีขึ้น​ ทั้งการร

อ่านต่อ »

กัญชารักษาเบาหวาน​ได้จริงหรือไม่ รู้คำตอบด้วยกันกับ พาวเมด

เป็นเบาหวานอย่าเบาใจ เพราะโรคเบาหวานมักจะพาเพื่อนอีกสารพัดโรคตามมาให้เราทำความรู้จักอีกมากมาย นั่นก็

อ่านต่อ »

นพ.ธนาเศรษฐ์​ พื้นชมภูจิรโชติ แพทย์ด้านการรักษาโรคด้วยกัญชา

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ หรือคุณหมอโทนี่ เป็นที่รู้จักในวงการแพทย์ด้านการรักษาโรคด้วยกัญชา พ่วงด

อ่านต่อ »

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์​ โคมินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์​ต่อมไร้ท่อ

หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ร่วมก่อตั้ง POW MED ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์  แพทย์ผู้เชี่ยว

อ่านต่อ »