สารสกัดน้ำมันกัญชา CBD และ THC เมดิคัลเกรด

ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานของการสกัดน้ำมันกัญชา CBD ​และ THC ทุกชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาด​ ที่ผลิตเพื่อให้คนบางกลุ่มใช้บริโภคหรือใช้รักษาในทางการแพทย์นั้น ก็ล้วนต้องมีมาตรการ มีข้อกำหนดกฏเกณฑ์​หรือ​ข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล​ เพื่อไม่ส่งผลกระทบในด้านลบแก่ผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้น้ำมัน CBD และ THC​ โดย​เฉพาะในผลิตภัณฑ์จากกัญชา ​ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาในทางการแพทย์จำเป็นอย่างมาก​ที่จะต้องมีฉลากยากำกับไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ต้องการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมัน กัญชา รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการที่จะนำสารสกัดจากน้ำมันกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพ​จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานเฉกเช่นกับกลุ่มยาชนิดอื่นเช่นเดียวกัน

สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดคืออะไร?

สารสกัดน้ำมันกัญชา เมดิคัล เกรด​ (Medical Grade)​ คือ การผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐานทาง​การ​แพทย์​ที่ระดับนานาชาติให้การยอมรับ ซึ่งเมื่อต้อง​นำมาใช้หรือผลิต​เป็นยา จึงจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตและมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล

การผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด จึงต้องมีกระบวนการตามข้อกำหนด คือ

 1. การสกัดน้ำมัน CBD และ THC ต้องไม่มี​สิ่ง​ปนเปื้อน
 2. สารจากการสกัดน้ำมัน ต้องไม่อันตราย
 3. ​ต้องทราบปริมาณสารสำคัญ
 4. การสกัดน้ำมัน ต้องมีความสม่ำเสมอในการผลิตในแต่ละครั้ง เรียกว่า ทุกขวดที่ผลิตออก​มาต้องมี​ความ​สม่ำเสมอ
 5. สารสกัดน้ำมันกัญชาทุกรอบต้องได้สารเท่ากันตามสเป๊กที่กำหนด​ เพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม


  นอกจากนี้ยังต้องเป็นไปตามมาตรฐาน​ของผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ชั้นนำของโลก​ ซึ่ง​ประกอบ​ด้วย 7 G ดังนี้

  1. GAP: Good Agricultural Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​การ​ปฏิบัติด้านการเพาะปลูกที่ดี 
  2. GLP: Good Laboratory Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​การ​ปฏิบัติด้านห้องปฏิบัติการที่ดี
  3. GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์และ​วิธีการ​ใน​การผลิตยาที่ดี
  4. GCP: Good Clinical Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​การปฏิบัติ​ด้าน​การวิจัยทางคลินิกที่ดี
  5. GDP: Good Distribution Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​การ​ปฏิบัติด้านการจัดส่งยาที่ดี
  6. GSP: Good Security Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​ด้านการ​ปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี
  7. GIP: Good Information Practices หลักเกณฑ์มาตรฐาน​การ​ปฏิบัติ​ข้อมูลสารสนเทศที่ดี  


สำหรับในประเทศ​ไทยเองก็ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ซึ่งเป็นผู้นำทัพในการนำมาตรฐาน​การ​ปลูกแบบ เมดิคัล เกรด มาใช้ภายใต้ “โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบ​กัญชาทาง​การ​แพทย์” เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์​ ปี​ 2562 ที่ผ่านมา​ ซึ่งการปลูกแบบเมดิคัล เกรด นี้​มีหลายเทคนิค

 • ทั้งการปลูกลงดิน 
 • หรือแม้แต่การปลูกแบบรากลอย

แต่เมื่อผลิตออกมา​ก็ต้องยังคงมาตรฐาน​ ต้องไม่มีสารปนเปื้อน โดยโครงการต้นแบบขององค์การเภสัชกรรม​นั้นได้เลือกใช้วิธีปลูกแบบรากลอย​ ที่มีการควบคุมมาตรฐานการปลูกให้ปลอดเชื้อโรค ปลอดเชื้อ​รา มีการควบคุมแสง ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญ​ที่จะทำให้ได้สาร​สกัดน้ำมัน CBD และ THC ที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณและสัดส่วนของสารสำคัญที่ใช้ในการออก​ฤทธิ์​ ให้เป็นไปตามความต้องการของ​แพทย์ในแต่ละโรคที่จะ​ทำการ​ศึกษาวิจัยนั่นเอง​ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​ที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่าน​มาองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการวิจัยผลิตดอกกัญชา​และผลิตยาจากสารสกัดน้ำมัน​กัญชา​ชนิดน้ำมันหยดใต้ลิ้นที่ปลูกในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย ซึ่งนับว่าเป็น​การปลูก​กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายที่แรกของประเทศไทย ปัจจุบันได้ผลิตเป็นยาจาก​สาร​สกัดกัญชาชนิดน้ำมันหยดใต้ลิ้น (Sublingual drop)​ และกระจายให้​สถาน​พยาบาลต่าง ๆ ไปใช้แล้ว

ถือเป็นก้าวสำคัญทางวงการแพทย์​ไทยที่ได้มีการผลิตยาจากสารสกัดน้ำมันกัญชาตามมาตรฐานสากล​ ​เพื่อเป็นทาง​เลือกให้กับผู้บริโภค​ และเป็นบรรทัดฐาน​ในการผลิตสารสกัด​น้ำมันกัญชา​ที่ได้มาตรฐาน ที่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้​ เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ​ มั่นใจได้ว่า​จะได้ใช้ผลิต​ภัณฑ์​จากสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยอย่างแท้จริง

หาก​คุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจกัญชาทางการแพทย์​เป็นทางเลือก​เพื่อสุขภาพ​
ปรึกษาทีมสุขภาพของ POW MED คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โทร. 082-859-9441
หรือแอดไลน์ @powmedclinic (มี @ ด้านหน้า)

อ้างอิงที่มา​ : 

เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม กัญชาเมดิคัลเกรด
https://www.gpo.or.th/view/48

เว็บไซต์​medi journel องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัล
http://www.medi.co.th/news_detail2.php?q_id=61

บทความ เเละ สาระน่ารู้

ประโยชน์จากกัญชา และ กัญชง สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษ

อ่านต่อ »

นพ.สุชาติ​ เลาบริพัตร​ แพทย์​ผู้เชี่ยวชาญ​เวชศาสตร์​ป้องกัน​และเวชศาสตร์​ชะลอวัย

โลกสมัยใหม่คนอายุยืน​ขึ้น​ มีอายุขัยเฉลี่ยในปัจจุบัน​เกิน​ 80 ปี​ เพราะ​ระบบ​ต่างๆ​ ดีขึ้น​ ทั้งการร

อ่านต่อ »

กัญชารักษาเบาหวาน​ได้จริงหรือไม่ รู้คำตอบด้วยกันกับ พาวเมด

เป็นเบาหวานอย่าเบาใจ เพราะโรคเบาหวานมักจะพาเพื่อนอีกสารพัดโรคตามมาให้เราทำความรู้จักอีกมากมาย นั่นก็

อ่านต่อ »

นพ.ธนาเศรษฐ์​ พื้นชมภูจิรโชติ แพทย์ด้านการรักษาโรคด้วยกัญชา

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ หรือคุณหมอโทนี่ เป็นที่รู้จักในวงการแพทย์ด้านการรักษาโรคด้วยกัญชา พ่วงด

อ่านต่อ »

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์​ โคมินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์​ต่อมไร้ท่อ

หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ร่วมก่อตั้ง POW MED ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์  แพทย์ผู้เชี่ยว

อ่านต่อ »